12015Paź

SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ cz. I

W dzisiejszym publikacji chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w doktrynie prawa medycznego, związane ze statusem prawnym zawodów pielęgniarki i położnej. Na naszych oczach, w niedługim czasie, dokonuje się usamodzielnienie obu zawodów. Istotne jest, abyśmy wszyscy, a zwłaszcza osoby wykonujące zawody medyczne, mieli świadomość tego procesu oraz przyjrzeli się…

Czytaj więcej