102016Lut

ODSZKODOWANIE OD SZPITALA cz. II

Kontynuujemy rozważania w temacie odszkodowania od szpitala m.in. za błąd w sztuce lekarskiej (błąd medyczny, błąd lekarski), poruszane w częsci pierwszej wpisu. „Wina organizacyjna” szpitala „Wina organizacyjna” jest winą własną zakładu leczniczego i zachodzi na skutek np. nieodpowiedniej organizacji szpitala, braku odpowiedniego personelu, niedostatecznych kwalifikacji pracowników, nieodpowiednich warunków zabiegu czy leczenia, jak też w innych…

Czytaj więcej
42016Lut

ODSZKODOWANIE OD SZPITALA cz. I

błąd medyczny błąd w sztuce lekarskiej odszkodowanie od szpitala odszkodowanie za błąd lekarskiOdszkodowanie jest najczęściej świadczeniem pieniężnym, które jest należne poszkodowanemu (np. pacjentowi), który doznał uszczerbku w majątku (szkoda majątkowa) lub innych dobrach (szkoda niemajątkowa – krzywda). Zobowiązanym do spełnienia świadczenia (odszkodowania) jest podmiot, który tę szkodę wyrządził (np. lekarz), bądź podmiot, który ponosi za…

Czytaj więcej
32016Lut

SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ cz. II

Obowiązujące prawo, a praktyka Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, zawody te są profesjami „samodzielnymi”. Stwierdzenie to jest w pełni prawdziwe i aktualne, niezależnie od praktyki, która niestety często odbiega od obowiązującego prawa. Najczęściej bowiem spotykamy się z sytuacją, w której osoby wykonujące inne zawody medyczne, w szczególności lekarze, nie…

Czytaj więcej