102016Lut

ODSZKODOWANIE OD SZPITALA cz. II

Kontynuujemy rozważania w temacie odszkodowania od szpitala m.in. za błąd w sztuce lekarskiej (błąd medyczny, błąd lekarski), poruszane w częsci pierwszej wpisu. „Wina organizacyjna” szpitala „Wina organizacyjna” jest winą własną zakładu leczniczego i zachodzi na skutek np. nieodpowiedniej organizacji szpitala, braku odpowiedniego personelu, niedostatecznych kwalifikacji pracowników, nieodpowiednich warunków zabiegu czy leczenia, jak też w innych…

Czytaj więcej
42016Lut

ODSZKODOWANIE OD SZPITALA cz. I

błąd medyczny błąd w sztuce lekarskiej odszkodowanie od szpitala odszkodowanie za błąd lekarskiOdszkodowanie jest najczęściej świadczeniem pieniężnym, które jest należne poszkodowanemu (np. pacjentowi), który doznał uszczerbku w majątku (szkoda majątkowa) lub innych dobrach (szkoda niemajątkowa – krzywda). Zobowiązanym do spełnienia świadczenia (odszkodowania) jest podmiot, który tę szkodę wyrządził (np. lekarz), bądź podmiot, który ponosi za…

Czytaj więcej
32016Lut

SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ cz. II

Obowiązujące prawo, a praktyka Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, zawody te są profesjami „samodzielnymi”. Stwierdzenie to jest w pełni prawdziwe i aktualne, niezależnie od praktyki, która niestety często odbiega od obowiązującego prawa. Najczęściej bowiem spotykamy się z sytuacją, w której osoby wykonujące inne zawody medyczne, w szczególności lekarze, nie…

Czytaj więcej
12015Paź

SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ cz. I

W dzisiejszym publikacji chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w doktrynie prawa medycznego, związane ze statusem prawnym zawodów pielęgniarki i położnej. Na naszych oczach, w niedługim czasie, dokonuje się usamodzielnienie obu zawodów. Istotne jest, abyśmy wszyscy, a zwłaszcza osoby wykonujące zawody medyczne, mieli świadomość tego procesu oraz przyjrzeli się…

Czytaj więcej
202015Sie

ZGODA PACJENTA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO cz. III

W dniu dzisiejszym ostatni wpis, dotyczący zagadnienia zgody pacjenta na udzielenia świadczenia medycznego. Opiszę w nim dobrowolność zgody, jej formy oraz sytuację, w których lekarzowi wolno działać, mimo braku zgody pacjenta. Dobrowolność i precyzyjność wyrażonej zgody Skuteczność prawna wyrażonej zgody warunkuje również sposób jej wyrażenia i okoliczności jakie jej towarzyszą tj. zgoda taka musi zostać wyrażona…

Czytaj więcej
132015Sie

ZGODA PACJENTA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO cz. II

Kontynuując temat zgody pacjenta na wykonywanie świadczeń medycznych, poniżej przybliżam Państwu dwie z pięciu przesłanek, od których uzależniona jest prawna skuteczność zgody pacjenta na jakąkolwiek interwencję medyczną. Przesłanki te zostały wymienione w pierwszej części wpisu, który dostępny jest pod poniższym linkiem. Zapraszam do lektury 😉 Podmiot uprawniony do wyrażenia zgody Podmiotem, który zawsze, jako pierwszy, jest uprawniony…

Czytaj więcej
292015Lip

ZGODA PACJENTA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO cz. I

W dzisiejszej publikacji, przybliżę problematykę zgody pacjenta na wykonywanie świadczeń medycznych. Na samym wstępie należy zauważyć, że temat ten, w ujęciu prawnym, jest bardzo obszerny, obejmuje swoim zakresem szereg aktów prawnych regulujących to zagadnienie, a także obfituje w liczne, nie zawsze zgodne, opinie przedstawicieli doktryny i judykatury, którzy próbują te normy prawne interpretować. Nie sposób rzecz…

Czytaj więcej
282015Lip

Rodzaje Odpowiedzialności Prawnej

Odpowiedzialność prawna to określone prawem negatywne następstwa wymierzane określonemu podmiotowi przez organy do tego upoważnione za takie jego zachowanie, które przez system prawny są uznane za niewłaściwe. Należy wskazać, że jeden czyn (zachowanie człowieka) może być podstawą do wszczęcia i prowadzenia jednego, bądź kilku – równolegle się toczących – postępowań, które mogą doprowadzić do kilku…

Czytaj więcej