Obsługa Prawna Placówek Medycznych

Centrum Prawa Medycznego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych, takich jak:

  • szpitale
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • przychodnie
  • pogotowia ratunkowe
  • zakłady rehabilitacji leczniczej
  • inne zakłady spełniający warunki określone w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku

Naszą ofertę skierowaną do placówek medycznych można podzielić na trzy grupy. Są to:

Pomoc w założeniu podmiotu leczniczego

→ zakres czynności zależny od planowanej formy prowadzenia działalności przez podmiot. 

Tworząc placówkę medyczną warto dobrać odpowiednią dla danej działalności formę jej prowadzenia oraz zastosować wszelkie optymalne rozwiązania prawne mające na celu ochronę interesów podmiotu angażującego kapitał oraz efektywne prowadzenie działalności.
 Prawnicy naszej Kancelarii doradzają przedsiębiorcom w zakresie optymalnego doboru formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomagają w wyborze  właściwych rozwiązań w zakresie tworzenia i przekształcania podmiotów gospodarczych - zarówno indywidualnej działalności gospodarczej,  jak i spółek, spółdzielni i innych.

Bieżąca obsługa prawna podmiotu placówek medycznych

→ zakres czynności zależny od formy prowadzenia działalności przez podmiot leczniczy.

Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego, zwłaszcza w formie spółki kapitałowej, wymaga wielu sformalizowanych działań związanych z zapewnieniem ładu korporacyjnego. Wybrane czynności Spółki muszą przybierać szczególne formy, konieczne jest także dochowywanie wymogów prawnych w zakresie zwoływania i podejmowania decyzji przez organy spółki. Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego. Doradzamy w zakresie prawnych aspektów działania spółek, zapewniamy należyte przygotowanie dokumentacji dla potrzeb posiedzeń organów spółek, uczestniczymy w posiedzeniach zarządów spółek, rad nadzorczych oraz zromadzeń wspólników i akcjonariuszy jako doradcy i pełnomocnicy. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w obsłudze korporacyjnej zarówno spółek osobowych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, w tym notowanych na giełdzie papierów wartościowych.