Strefa SZKOLEŃ

Główną przedmiotem działalności Centrum Prawa Medycznego jest pomoc prawna pacjentom, osobom wykonującym zawody medyczne oraz placówkom medycznym. Obok wyżej wymienionych usług, mamy w swojej ofercie również szkolenia, za pomocą których dzielimy się naszą wiedzą zdobytą podczas wieloletniej pracy zawodowej. Szkolenia te kierowane są głównie do lekarzy, osób wykonujących inne profesje medyczne oraz administracyjnych pracowników podmiotów leczniczych.

Tematy szkoleń skupiają się gównie na:

prawidłowym, zgodnym z prawem, wykonywaniu zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, również felczerów, ratowników medycznych i farmaceutów

prawidłowym, zgodnym z prawem, prowadzeniu podmiotów leczniczych takich jak: szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, przychodnia, pogotowie ratunkowe, zakład rehabilitacji leczniczej oraz inny zakład spełniający warunki określone w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku

konsekwencjach prawnych wynikających z uchybienia obowiązkom, które obowiązujące akty prawne nakładają na osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby pracujące w innym charakterze przy udzielaniu świadczeń medycznych

Poniżej przedstawiamy zarysy tematyczne poszczególnych szkoleń. Poniższe wyliczenie jest niezupełne, gdyż systematycznie rozwijamy ten aspekt naszej działalności, nieustannie pracując nad kolejnymi programami. Przy zamówieniu cyklu szkoleń, możemy opracować specjalny ich program zgodny z wytycznymi zamawiającego. Jesteśmy otwarci na propozycję.

Aktualne programy szkoleń:

Zawód lekarza

Zagadnienia definicji oraz cech szczególnych zawodu lekarza, prawo i formy wykonywania zawodu lekarza oraz kwalifikacje zawodowe w świetle przepisów prawa.

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych

Szczegółowe omówienie 4 reżimów odpowiedzialności prawnej, którą może zostać objęty pracownik medyczny, w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Reżimy te, to:

  • Odpowiedzialność cywilna
  • Odpowiedzialność karna
  • Odpowiedzialność pracownicza
  • Odpowiedzialność zawodowa