292015Lip

ZGODA PACJENTA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO cz. I

W dzisiejszej publikacji, przybliżę problematykę zgody pacjenta na wykonywanie świadczeń medycznych. Na samym wstępie należy zauważyć, że temat ten, w ujęciu prawnym, jest bardzo obszerny, obejmuje swoim zakresem szereg aktów prawnych regulujących to zagadnienie, a także obfituje w liczne, nie zawsze zgodne, opinie przedstawicieli doktryny i judykatury, którzy próbują te normy prawne interpretować. Nie sposób rzecz…

Czytaj więcej